چهارشنبه 13 اسفند 1399
کلیپ // رقابت ۶۱ نجاتگر درجه یکم برای کسب درجه ایثار در استان ایلام/ راهیابی ۴۷ نجاتگر به مرحله آزمون مهارتی

کلیپ // رقابت ۶۱ نجاتگر درجه یکم برای کسب درجه ایثار در استان ایلام/ راهیابی ۴۷ نجاتگر به مرحله آزمون مهارتی

علی اصغر علی اکبری اظهار داشت: طی دو روز برگزاری نهمین آزمون کسب درجه ایثار در استان ایلام، از جمع ۶۱ آزمون دهنده، ۴۷ نجاتگر با قبولی در آزمون آمادگی جسمانی به مرحله دوم (آزمون مهارتی) راه یافتند.