چهارشنبه 26 مرداد 1401
جستجو و نجات کودک سه ساله پس از 12 ساعت
با تلاش نیروهای هلال احمر شهربابک انجام شد:

جستجو و نجات کودک سه ساله پس از 12 ساعت

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهربابک از تلاش 12 ساعته نیروهای امدادی این جمعیت برای جستجوی کودک سه سال و نیم مفقود شده در خاتون آباد این شهرستان خبر داد.

جستجوی کودک سه ساله پس از 12 ساعت
با تلاش نیروهای هلال احمر شهربابک انجام شد:

جستجوی کودک سه ساله پس از 12 ساعت

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهربابک از تلاش 12 ساعته نیروهای امدادی این جمعیت برای جستجوی کودک سه سال و نیم مفقود شده در خاتون آباد این شهرستان خبر داد.

رییس سازمان امدادونجات: 10درصد بهره وران از خدمات جمعیت هلال احمر در سیلابهای اخیر کشور، مربوط به  استان کرمان است.

رییس سازمان امدادونجات: 10درصد بهره وران از خدمات جمعیت هلال احمر در سیلابهای اخیر کشور، مربوط به استان کرمان است.

مهدی ولی پور، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در رفسنجان بیان کرد: 10درصد از آسیب دیدگان ناشی از سیلابهای مرداد ماه جاری در سطح کشور که از خدمات گوناگون جمعیت هلال احمر بهره مند شدند، مربوط به استان کرمان است.