چهارشنبه 26 مرداد 1401
✓ خیر کردستانی بالغ بر یک میلیارد ریال برای تجهیز پایگاه کوهستان سنندج هزینه کرد

✓ خیر کردستانی بالغ بر یک میلیارد ریال برای تجهیز پایگاه کوهستان سنندج هزینه کرد

کوه زیبای آبیدر در جنوب شهر سنندج و یکی از تفرجگاه های اصلی مردم این شهر است. در طول سال هزاران نفر از مردم کردستان برای تفریح و کوهنوردی به قله ی آبیدر می روند و گاهاً به دلیل عدم آشنایی با مسیر و همچنین همراه نداشتن تجهیزات کوهنوردی دچار مشکل شده و نیاز به امدادرسانی دارند.