چهارشنبه 13 اسفند 1399
در زمستانِ سخت و سرمای شدید چه کنیم؟

در زمستانِ سخت و سرمای شدید چه کنیم؟

این روزها هواشناسی هشدارهای متعددی نسبت به بارشِ شدیدِ باران و برف در استان‌های مختلفِ کشور منتشر می‌کند. بارش برفِ سنگین و سرمای سخت می‌تواند زندگیِ‌ روزمره‌ی آدم‌ها را مختل کند و مسدودشدنِ جاده‌ها را به‌دنبال داشته باشد.